Game Summary -UnitedSachem Rush FINAL

Saturday, December 8, 2018 @ 4:45pm
KK ATHLETICS - Turf 1,
Sachem Rush
4
5
F
United 4
Sachem Rush 5